ظروف PET شرکت گلبار
دیس PET

ظروف هواپیمایی

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

ظروف فوکری 2 کالا

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

نمایش کلیه کالاها در ظروف فوکری
ظروف لانچ 2 کالا

sdffdsfdsfdsf

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

نمایش کلیه کالاها در ظروف لانچ
ظروف دلی 2 کالا

شرکت گلبار با تولید و ارائه ظروف یکبار مصرف با کیفیت در خدمت شما می باشد.

نمایش کلیه کالاها در ظروف دلی